X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

مطالعه تطبیقی نظام تحقیق توسعه بیمارستانهای کشورهای منتخب


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 42

 

عنوان مقاله

مطالعه تطبیقی نظام تحقیق توسعه بیمارستان‌های کشورهای منتخب

چکیده

تحقیق توسعه مهمترین واحد تفکر هر نظامی، ویژه نظام سلامت یک جامعه، که مهمترین عنصر وجودی انسان‌ها یعنی جان انها سروکار دارد، محسوب می‌شود. امروزه نظام تحقیق توسعه قلب فعالیت‌های علمی جای دارد، طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی درامد نیروی کار خود فعالیت‌های تحقیق پایه کاربردی توسعه فن‌اوری اختصاص می‌دهند. درحالی که حال حاضر بخش بهداشت ودرمان فعالیت‌های پراکنده غیرمنسجمی زمینه تحقیق توسعه صورت گیرد که نیازهای واقعی گونه فعالیت‌ها مراکز تخصصی پراهمیتی نظیر بیمارستان که ضامن سلامت رفاه اجتماعی کشور سازگاری ندارد.

در بررسی تطبیقی- توصیفی ضمن مطالعه مبانی نظری، سوابق موجود ادبیات مرتبط، وضعیت نظام تحقیق توسعه بیمارستان‌های چند کشور شامل امریکا (نمونه نظام بهداشت درمان خصوصی)، انگلیس (نمونه نظام بهداشت درمان ملی)، هندوستان (نمونه نظام بهداشت درمان مختلط)، ایران کمک نظریه سیستم‌ها ابزارهای گرداوری داده‌ها شامل بررسی پایگاه‌های اینترنتی بیمارستان‌ها، پرسشنامه مصاحبه مورد بررسی تحلیل قرار گرفت بهره‌گیری روش کارت امتیازی متوازن (BSC) مقایسه ‌شد. متغیرهای اصلی مطالعه تطبیقی عبارت بودند از: دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرایندها، ارتباطات، عملکرد، بروندادها. سپس استفاده یافته‌های حاصل مطالعات کتابخانه‌ای مطالعه میدانی، الگویی استفاده مفاهیم مطرح شده روش تحلیل طراحی ساخت‌یافته سیستم‌ها (SSADM) طراحی کمک تکنیک دلفی مورد ازمون قرار گرفت نهایی گردید.

براساس یافته‌های پژوهش، وجود یک نظام منسجم عنوان نظام تحقیق توسعه بیمارستانی بیمارستان‌های کشور ضرورت داردکه ابعاد کارکرد نظام براساس نوع، اندازه ویژگی‌های ساختاری بیمارستان مورد نظر متفاوت خواهد بود. یافته پژوهش مشخص ساخت که بسیاری کشورهای توسعه یافته جمله امریکا انگلیس، اصول اولیه پایه‌های نظام تحقیق وتوسعه طور منسجم شکل گرفته موارد زیادی نظام‌، علاوه انجام بررسی‌های مختلف نظام‌مندسازی فعالیت‌های جاری مرتبط تحقیق توسعه، خلق، توسعه نواوری زمینه‌های بالینی، دارویی درمانی تحقیق خدمات بهداشتی درمانی نیزدر درون خود ایجاد کرده است.

نتیجه بررسی حاکی وضعیت نامطلوب فعالیت‌های تحقیقاتی بیمارستان‌های ایران مقایسه کشورهای پیشرفته مورد بررسی که قالب متغیرهای پژوهش تفصیل مورد مطالعه قرار گرفت. راستا الگویی مطلوب نظام تحقیق توسعه بیمارستان‌های ایران طراحی استفاده روش دلفی توسط متخصصان منتخب ایرانی مورد تصدیق قرار گرفت. الگوی کلی نظام تحقیق توسعه بیمارستان‌های ایران دارای هفت جزء اصلی دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرایندها، ارتباطات، عملکرد بروندادها است، که قسمت بعد، محتوای هر یک اجزای نظام خود قالب یک الگوی جداگانه، ذکر عوامل تشکیل‌دهنده هر جزء، تشریح شده است. الگو استقرار نظام تحقیق توسعه دروندادها، منابع، فرایندها، ارتباطات بروندادهای مشخص تعریف شده پیشنهاد شده است. ساختار سازمانی نظام شامل سه جزء اصلی کمیته هماهنگی تحقیق توسعه، مراکز تحقیق توسعه پزشکی، مدیریت تحقیق توسعه (برای مجتمع‌های بیمارستانی) دفتر تحقیق توسعه (برای بیمارستان‌های کوچک متوسط) نظر گرفته شده است. همچنین ارزیابی عملکرد نظام، چهارچوب الگوی کارت امتیازی متوازن پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی

تحقیق توسعه/ تحقیق توسعه بخش سلامت/ تحقیق توسعه بیمارستانی

مقدمه

در سه دهه گذشته کاربرد علوم مدیریت علوم پزشکی حدی بوده که اکنون حتی تصور جدایی دو موضوع اساسی علم امکان پذیر نیست. اکنون متخصصان دانش پژوهان بسیاری تکیه دانش تخصصی تجربیات مفید چه زمینه علوم پزشکی چه زمینه مدیریتی تکیه اصول یاد شده مهمترین تصمیم‌های کشوری بین المللی مقوله بهداشت درمان اخذ می‌کنند. متخصصان علاوه اشنایی علوم تخصصی حوزه فعالیت بهداشت درمان اخرین رخدادهای علم نوین مدیریت اگاهی می‌یابند اصول مدیریت نوین جهت تعالی سازمان کشور متبوع خود کار بندند. زمینه دخالت علوم مدیریت، سازمان صنایع عرصه بهداشت درمان بسیار متنوع گسترده که میان مقوله تحقیق توسعه بهداشت درمان مهمترین نهاد ان، یعنی بیمارستان، جایگاه خاصی دارد.

سازمان‌ها نیاز دسترسی دانش قابل اتکا ارتباط اهداف فعالیت‌های خود دارند. بیمارستان‌ها موضوع مستثنی نیستند، سازمان‌های پیچیده‌ای که استراتژی‌های مختلفی ارائه خدمات بهداشتی درمانی اجرا می‌کنند. استراتژی‌ها بستگی عوامل مختلفی نظیر مهارت حرفه‌ای، تکنیک‌ها فن‌اوری‌های پیشرفته، وضعیت جامعه وضعیت سازمان‌های دیگر دارد. انها محیطی فعالیت می‌کنند که سلامت طول عمر حال بهبود افزایش است، انتظارات ذی نفعان فزاینده می‌باشد توسعه دانش مفاهیم علمی بسیار سریع انجام می‌شود.

نقش تحقیق توسعه محیط عبارت اختیار گذاشتن دانش لازم کمک ارتقاء سلامتی ارائه اثربخش مراقبت‌های بهداشتی درمانی باشد.


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)